کد آوای انتظار مرتضی پاشایی – آلبوم یکی هست

www.TakPayamak.com

کد آوای انتظار مرتضی پاشایی - آلبوم یکی هست - www.TakPayamak.com

 

یکی هست / یکی بود یکی نبود / نبض احساس / عشق یعنی این