شعر عاشقانه – حرفهای یک دل ( مریم حیدر زاده )

www.TakPayamak.com

شعر عاشقانه - حرفهای یک دل ( مریم حیدر زاده )  www.TakPayamak.com

 

بیا در کوچه باغ شهر احساس / شکست لاله را جدی بگیریم

اگر نیلوفری دیدیم زخمی / برای قلب پر دردش بمیریم

بیا در کوچه های تنگ غربت / برای هر غریبی سایه باشیم

بیا هر شب کنار نور یک شمع / به فکر پیچک همسایه باشیم

بیا ما نیز مثل روح باران / به روی یک رز تنها بباریم

بیا در باغ بی روح دلی سرد / کمی رویا ی نیلوفر بکاریم

بیا در یک شب آرام و مهتاب / کمی هم صحبت یک یاس باشیم

اگر صد بار قلبی را شکستیم / بیا یک بار با احساس باشیم

بیا به احترام قصه عشق / به قدر شبنمی مجنون بمانیم