شعر محرم – سلام من به محرم

www.TakPayamak.com

شعر محرم - سلام من به محرم - www.TakPayamak.com

 

سلام من به محرم ، محرم گل زهرا / به لطمه های ملائک ، به ماتم گل زهرا
سلام من به محرم به تشنگی عجیبش / به بوی سیب زمین و غم حسین غریبش

 

سلام من به محرم به غصه و غم مهدی / به چشم کاسه خون و به شالماتم مهدی
سلام من به محرم به کربلا و جلالش / به لحظه های پر از حزن و غرق درد و ملالش

 

سلام من به محرم به حال خسته زینب / به بینهایت داغ دل شکسته زینب
سلام من به محرم به دست و مشک ابوالفضل / به ناامیدی سقا به سوز و اشک ابوالفضل