اس ام اس انگلیسی تبریک عید نوروز ( سال نو )

www.TakPayamak.com

اس ام اس انگلیسی تبریک عید نوروز ( سال نو ) - www.TakPayamak.com

 

Wishing You All The Peace , Joy , And Love Of  The Season ! Season’s Greetings !
Happy New Year

 

برای تو تمام صلح ، لذت و عشق این فصل رو آرزو میکنم . تغییر فصل رو بهت تبریک میگم .
سال نو مبارک

 

 

 

 

 

 

اس ام اس انگلیسی تبریک سال نو

From Home to home ,
and heart to heart ,
from one place to another .
The warmth and joy of noroz ,
brings us closer to each other .
Happy New Year

 

از خانه به خانه ،
و قلب به قلب ،
از یک مکان به مکان دیگر .
گرمی و لذت
نوروز ، برای ما نزدیک به یکدیگر بودن را به ارمغان میاورد
سال نو مبارک

 

 

 

 

 

 

پیامک انگلیسی تبریک عید نوروز

Lets welcome the year which is fresh and new , Lets cherish each moment it beholds ,
Lets celebrate this blissful New year .

 

بیا به سالی که جدید و تازست خوشامد بگیم ، بیا تک تک لحظه هاشو گرامی بداریم ، بیا این سال نوی پربرکت رو جشن بگیریم .