اس ام اس لری با ترجمه فارسی

www.TakPayamak.com

اس ام اس لری با ترجمه فارسی - www.TakPayamak.com

 

ﺍﮔﺮ ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﻫﻨﯽ ﺩﯾﺮ ﺩﻡ ﺑﻤﻮﻧﯽ !
ﺍﮔﺮ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﻮﯾﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻢ . . .

اگر صد سال دیگر ازم دور باشی !
اگر یادم نکنی ولی تو در یادم می مانی . . .

 

 

 

 

 

 

ﻏﻢ ﺩﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﺘﻤﻪ ﻫﺎﻡ ﺩ ﺧﯿﺎﻟﺖ .
عزیزم که میای مردمه سی چش کالت . . .

غم دوریت کشت مرا من به تو فکر میکنم .
عزیزم کی میای که من چشمانت را ببینم . . .

 

 

 

 

 

 

ﺩﻟﻢ ﺳﯽ ﺩﻭﺱ ﺩﯾﺮﯼ ﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭﻩ / ﺷﻮ ﻭ ﺭﻭﺯﻡ ﺗﻤﻮﻣﺶ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻩ
ﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺯﯾﺘﺮ ﺑﯿﻨﻤﺶ / ﮐﻪ ﺩﻭﻧﻢ ﺩﺭﺩ ﺩﯾﺮﯼ ﭼﺎﺭﻩ ﻧﺎﺭﻩ . . .

دلم برای تو ای دوست بی قراره / شب و روز دارم انتظارتو میکشم
دعا میکنم که زود تر از تو بمیرم / که میدونم درد دوری سخت تر از مردنه . . .