اس ام اس فراموشی جدید

www.TakPayamak.com

اس ام اس فراموشی جدید - www.TakPayamak.com

 

خیلی دردناکه ، اینکه مرتب باید خودت رو به دیگری یادآوری کنی تا فراموش نشی . . . !

 

 

 

 

 

 

برسنگ مزارم بنویسید آشفته دلی خفته دراین خلوت خاموش . . .
او زاده ی غم بود که از خاطر دوستان گشت فراموش . . .

 

 

 

 

 

 

می روی و من تحمل می کنم نبودنت را / می مانم و تو فراموش می کنی بودنم را