اس ام اس های خیانت

www.TakPayamak.com

اس ام اس های خیانت - www.TakPayamak.com

 

این که هر بار سرت با یکی گرم باشد دلیل بر ارزش ات نیست
آنقدر بی‌ ارزشی که خیلی‌ها اندازه تو هستند …

 

 

 

 

 

 

چه داروی تلخی است ، وفاداری به خائن
صداقت با دروغگو  و مهربانی با سنگدل

 

 

 

 

 

 

یکی را آرزو کردی و رفتی / برایش پرس و جو کردی و رفتی
تو هم تا آبرو از من گرفتی / مرا بی آبرو کردی و رفتی