اس ام اس یاد هم بودن

www.TakPayamak.com

اس ام اس یاد هم بودن - www.TakPayamak.com

 

هر دم به بهانه ای تو را یاد کنم / افسرده دلم به یاد تو شاد کنم
بی تو دل من چو کلبه ای خاموش است / با یاد تو این خرابه آباد کنم . . .

 

 

 

 

 

 

“ بربادرفته ”
صد بار بهتر است از
“ از یاد رفته ”

 

 

 

 

 

 

یاد تو حس قشنگی است که در دل دارم
چه تو باشی چه نباشی “ نگهش میدارم ”  . . .