اس ام اس روز جانباز

www.TakPayamak.com

اس ام اس روز جانباز - www.TakPayamak.com

 

مبارک باد نورانیت خانه هایی که در سایه شمع وجود جانبازان ، ذرّه ذرّه به آسمان نزدیک تر می شوند . روز جانباز مبارک باد . . .

 

 

 

 

 

 

روز جانباز ، یادآور سال های آتش به جانی شقایق ها ، گرامی باد .

 

 

 

 

 

 

جانباز ، آلبوم تماشایی خاطرات سرخی است که از دلاورمردی های عباس گونه های وطن ، به جا مانده است . روز جانباز مبارک باد .