اس ام اس های جدید مخصوص سربازی

www.TakPayamak.com

اس ام اس های جدید مخصوص سربازی - www.TakPayamak.comاز آن روزی که سربازی به پا شد / ستم بر ما نشد بر دختران شد
بسوزد آن که سربازی به پا کرد / تمام دختران را چشم به راه کرد

 

 

 

 

 

 

سربازی راهیست برای آدم کردن پسرها …
اما هیچ راهی برای آدم کردن دخترها وجود نداره !

 

 

 

 

 

 

سر پستم رسیدم خوابم آمد / محبت های مادر یادم آمد
نوشتم نامه ای با برگ چایی / کلاغ پر میروم مادر کجایی