اس ام اس لطیفه های کودکانه

www.TakPayamak.com

اس ام اس لطیفه های کودکانه - www.TakPayamak.com

 

اولی : امتحان رانندگی ات رو چی کار کردی ؟ رد که نشدی ؟
دومی : چرا ، اتفاقاً از روی چند تا موتوری و یه عابر هم رد شدم !

 

 

 

 

 

 

معلم : فاعل جمله ” دزد از خانه همسایه ، دو تا قالیچه دزدید ” کجاست ؟
دانش آموز : توی زندان !

 

 

 

 

 

 

کچلی به سلمانی میرود همه نگاهش می کنند !
میگه : چیه ؟ اومدم آب بخورم !!