کتاب پزشک همراه نسخه اسفند ۹۰ – جاوا ، آندروید و آیفون

www.TakPayamak.com

کتاب پزشک همراه نسخه اسفند ۹۰ - جاوا ، آندروید و آیفون - www.TakPayamak.com

 

اگر دریا دریا ثروت داشته باشی اما سلامتی نداشته باشی، هیچ کاری از تو ساخته نیست .

 

شکی نیست که کتاب فروشی ها و حتی دنیای مجازی پر است از کتاب های گوناگون با موضوعات مختلف در زمینه علم پزشکی و شاخه های وابسته به آن .
اما این بار، قصد دارم دستت را بگیرم و تو را از راه دیگری وارد دنیای پزشکی کنم ، دنیایی که شاید هرگز به آن سری نزده ای !
آمده ام تا کمکت کنم که ابن سینا و ابن سینا ها را بشناسی .
می خواهم با بیان چند نکته یاریت کنم تا وقتی با حادثه ای مواجه شدی ، بی آن که خودت را ببازی ، به یاری هم نوعانت بشتابی .
برایت توشه ای آوردم پر بار ، پر از اسم ، پر از نام .
برایت کتابی آوردم کامل و جامع .
خواستم به جای این که صد ها کتاب بخوانی ، صدها کتاب را برایت در یک کتاب قرار دهم تا در آن با بیش از ۴۰۰ نوع بیماری آشنا شوی .
شاید نام بعضی از این بیماری ها را تا کنون نشنیده باشی !
برایت بیماری ها را ، با جزئیات کامل ، شرح دادم تا بخوانی و بدانی .
شاید روزی مطالب این کتاب باعث شود تا جان عزیزی را نجات دهی و باعث نجات تمام مردم شوی !

 

موضوعات کتاب پزشک همراه :

 

پزشکی :
- تعریف پزشکی
- تاریخچه پزشکی
- شاخه های پزشکی
- بیوگرافی مشاهیر پزشکی
- دانشگاه های علوم پزشکی ایران

 

کمک های اولیه :
- تاریخچه کمک های اولیه
- بیماری های شایع
- بیماری های مناطق آسب
- درمانهای خانگی
- آموزش کمک های اولیه